Elise Ka

kunstwerken

Decoration Elise KaHome Elise Ka Works of Art Elise KaBio Elise Kalinks Elise Ka

Steeds op zoek naar tijd om te experimenteren en emoties te uiten met kleuren, nieuwe materialen en technieken op papier, karton, hout, doek en aarde. De kunstwerken vragen geen onderzoek naar bepaalde diepzinnige aspecten of mededelingen aan de wereld. Ieder kan elk werk begrijpen op zijn manier en een eigen betekenis aan geven.
De bedoeling is via deze gecreëerde gevoelens een esthetische bewondering op te wekken.

Tentoonstellingen : België, Nederland, Frankrijk, Italië
Always looking for time to experiment and to express emotions. In colour, new materials and techniques on paper, cardboard, wood , canvas and earth. The artworks don't require any research into specific profound aspects or statements to the world. Everybody can understand each work in their own way and can give them their own interpretation. The aim is to arouse aesthetic adminiration through the emotions created.
Exhibitions : Belgium, The Netherlands, France, Italy
Toujours à la recherche de temps pour expérimenter et exprimer des émotions, à l'aide de couleurs, de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques sur du papier, du carton, du bois, de la toile et de la terre. Les oeuvres d'art n'exigent aucune recherche de certains aspects profonds ou de communcations au monde. Chacun peut comprendre chaque oeuvre de sa façon et y donner sa propre signification. L'objectif est de susciter un émerveillement esthétique moyennant ces sentiments crées.
Expositions : Belgique, Pays-Bas, France, Italie


webdesign en copyright